Výsledky Mesosystemu

 

Pravá strana před ošetřením   Pravá strana po ošetření

Pravá strana před ošetřením                                                     Pravá strana po ošetření    

 

Levá strana před ošetřením  Levá strana po ošetření

Levá strana před ošetřením                                      Levá strana po ošetření